Adviezen van het raadgevend comité - 6 juli 2021

06.07.2021

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 6/7/2021.

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.