Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 12 november 2013

12/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 12 november 2013 over het ontwerp van de omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2014 ('Perspectief 2020: Realisaties en inzet uitbreidingsmiddelen 2014')

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.