Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 18 december 2012