Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 2 juli 2013

02/7/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 2 juli 2013 over het Evaluatierapport van de Simulatie Diagnose en Indicatiestelling (D&I)

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.