Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 2 september 2020