Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 21 juni 2016