Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 21 oktober 2014 (2)