Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 22 april 2020