Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH - 23 januari 2018