Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH - 24 oktober 2017