Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 juni 2013