Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 november 2014 (1)