Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 oktober 2016 (2)

25/10/2016

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 oktober 2016 met betrekking tot  de nota ‘Uitbreidingsbeleid 2017 en beschikbare middelen en besteding van persoonsvolgende budgetten meerderjarigen in 2017’

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.