Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 september 2012 (5)

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 september 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.