Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 september 2012 (6)