Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 26 mei 2020