Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 27 juni 2017 (2)