Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 27 november 2012