Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 27 oktober 2020