Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 28 februari 2012