Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 28 januari 2014