Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 29 januari 2013

29/1/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 januari 2013 over de ontwerptekst van voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen ('Gewin-decreet').

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.