Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 29 mei 2012