Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 29 november 2016