Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 29 september 2020