Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 30 september 2014 (1)