Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 31 januari 2012