Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 5 september 2017 (2)