Adviezen van het raadgevend comité van het VAPH – 27 november 2018