Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 oktober 2016 (1)