Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 22 oktober 2019