Algemene preventieve en hygiënische maatregelen voor residentiële voorzieningen