Documenten en formulieren

Resultaten

24/3/2023

De diensten ondersteuningsplan (DOP) en diensten maatschappelijk werk (DMW) zullen vanaf april 2023 geen fysieke, maar wel digitale brieven ontvangen van het VAPH. De diensten zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht dat er een brief klaar staat in het e-loket mijnvaph.be.

21/3/2023

Mensen met een handicap die zich plots in een kritieke situatie bevinden, kunnen onder andere via de noodprocedure onmiddellijk een persoonsvolgend budget aanvragen. De beoordelingscriteria voor die procedure zijn vastgelegd in de wet en zijn behoorlijk strikt. Minister van Welzijn Hilde Crevits besliste in samenwerking met het VAPH om de procedure te versoepelen.

17/3/2023

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

16/3/2023

Het VAPH krijgt heel wat vragen en opmerkingen over de nieuwe richtlijnen voucherregistratie die vanaf 1 januari 2023 moeten toegepast worden. Met deze infonota wensen wij die nog eens te verduidelijken. Ook de nieuwe berekening van de opzegvergoeding bij overlijden wordt toegelicht.

15/3/2023

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

14/3/2023

Deze nota biedt een overzicht van aanpassingen, goedgekeurd op 20 januari 2023 , van het BVR van 13 juli
2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele
materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap (het IMB-besluit).

02/3/2023

De financiële bijdrage die een multifunctioneel centrum (MFC) moet aanrekenen aan zijn gebruikers wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap. Het MFC staat zelf in voor de correcte berekening van de bijdrage en voor de facturering. De gebruiker betaalt een bedrag afhankelijk van de ondersteuningsfunctie en frequentie.

MFC’s worden soms geconfronteerd met herberekeningen of terugvorderingen van het groeipakket. Graag verduidelijken we in deze infonota richtlijnen over hoe MFC’s hiermee kunnen omgaan. Dit om zowel de administratieve last als de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.

maart 2023

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.