Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk?

Documenttype: 
Brochure
juni 2016

Deze brochure beschrijft de mogelijkheden die het VAPH biedt op vlak van opvang en begeleiding. Misschien kunt u thuis blijven wonen, dankzij enkele hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning. Of mits begeleiding om uw planning op te maken of hulp bij het aankleden en bij het koken. Misschien heeft uw schoolgaand kind enkel nood aan tijdelijke opvang tijdens de week. Of kunt u niet werken en hebt u permanente opvang nodig.

Deze brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be