Documenten

430 documenten gevonden

Dit rapport is een onderzoek in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en kadert binnen het beleid omtrent persoonsvolgende financiering.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-11-2018.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23/10/2018.

De centrale doelstelling van dit onderzoek is een monitoring en eerste evaluatie van de gefaseerde invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. De focus ligt op (1) het profiel van de rechthebbenden, (2) de inzet en combinatie met ondersteuning en tegemoetkomingen en (3) de effecten van het basisondersteuningsbudget.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens van de overeenkomst die u hebt afgesloten voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash.

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-09-2018.

Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het agentschap welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.