Documenten

416 documenten gevonden

Ministerieel besluit van 21 juni 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-05-2018.