Documenten

430 documenten gevonden

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-06-2018.

Ministerieel besluit van 3 juli 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

Het VAPH in cijfers bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Ministerieel besluit van 21 juni 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-05-2018.