Documenten

416 documenten gevonden

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-04-2018.

Vergelijkend landenrapport met beschrijving van de verschillende systemen persoonsvolgende financiering. Tevens verschaft het rapport inzicht in het verloop van de trajecten persoonsvolgende financiering in de praktijk en is er aandacht voor mogelijke leerpunten met betrekking tot het Vlaamse systeem.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld

Beskuit van de Vlaamse Regering  van 20 april 2018 over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2018

In de handleiding vindt u richtlijnen om uw persoonsvolgend budget te beheren in het digitale loket mijnvaph.be.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-02-2018.

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap