Documenten

385 documenten gevonden

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 23 mei 2017

De meerjarenanalyse bevat resultaten en ervaringen van het meerjarenplan 2010 - 2014 en aandachtspunten voor het beleid personen met een handicap 2014 - 2020.

De meerjarenanalyse bevat resultaten en ervaringen van het meerjarenplan 2003 – 2007 en aandachtspunten voor beleid personen met een handicap 2010 - 2014.

Met dit formulier bezorgt u, in het kader van de wettelijke subrogatie, de gegevens van een schadegeval aan het VAPH. Het formulier heet voluit 'Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie' maar wordt soms afgekort tot 'Vragenlijst wettelijke subrogatie'.

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of vergunde zorgaanbieder, moet u dit formulier gebruiken om de overeenkomst tussen u en de dienst of organisatie af te sluiten. Laat dit formulier invullen door de dienst of organisatie waarmee u de overeenkomst afsluit.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH uw persoonlijke gegevens en de gegevens van het PAB-rekeningnummer.

Persoonsvolgende financiering wil positief bijdragen aan de Quality of life (QOL), van personen met een handicap in Vlaanderen.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 maart 2017