Documenten

430 documenten gevonden

Cijfergegevens over personen met een handicap in het bijzonder en geïntegreerd onderwijs

Een korte voorstelling van de APS-survey, enkele beschrijvende gegevens over gezondheidsproblemen of handicaps en de relatie met de arbeidsdeelname ...

Groeiscenario voor de evenredige arbeidsdeelname van personen met een arbeidshandicap

Een onderzoek naar de motieven en indicaties voor residentiële opvang van kinderen met een handicap jonger dan zes jaar

In dit rapport vindt u de cijfergegevens over het aantal personen met een handicap die geregistreerd staan op de Centrale Wachtlijst en over het aantal (dringende) vragen naar ondersteuning die aan het Vlaams Fonds gesteld werden.

Decreet van 13 juni 2003 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de integrale jeugdhulp

Publicatie ter gelegenheid van Symposium Tewerkstelling en Handicap, Reva-beurs Gent, 25 april 2003

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 tot verlenging van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap