Documenten

392 documenten gevonden

De handleiding Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wil u helpen bij het invullen van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB). Dat plan moet u invullen en indienen om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen.

Organogram van de verschillende afdelingen en horizontale teams van het VAPH en hun dienstverlening

Met dit formulier verklaart de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst dat een volwassen patiënt in aanmerking komt om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om uw persoonsvolgend budget volledig of gedeeltelijk te starten met besteding in cash.

Met dit formulier verklaart u zich akkoord met het feit dat uw minderjarige zoon of dochter in het kader van een studentenovereenkomst optreedt als persoonlijke assistent van een persoon met een handicap.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.

Met dit formulier geeft u aan het VAPH de toestemming om de door u gemaakte kosten in uw plaats aan de leverancier te betalen.

Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen, dan kunt u met dit formulier zonder tussenkomst van een multidisciplinair team een aanvraag indienen voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen.

Met dit formulier brengt u het VAPH ervan op de hoogte dat u persoonlijke assistentie in de thuissituatie inkoopt via een door het VAPH erkende voorziening of een andere organisatie die persoonlijke assistenten in loondienst heeft.

Onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap die gebruik maken van beschermd wonen