Documenten

392 documenten gevonden

Syntheserapport van het van het onderzoek over het zorgzwaarte-instrument (ZZI) waarin alle ondernomen stappen naar de ontwikkeling en het op punt stellen van het ZZI worden overlopen

Een verkennende schets van de sociale positie van Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen en hun situatiebeleving aan de hand van concrete onderzoekscijfers

Een evaluatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Het eerste deel gaat dieper in op de regelgeving, de richtlijnen en de dienstverlening met betrekking tot het PAB. Het tweede deel heeft als doel inzichten te verwerven in de situatie van de persoon met een handicap en zijn persoonlijke assistent.

Cijfergegevens over personen met een handicap in (semi-)residentiële voorzieningen en ambulante diensten

Resultaten van de monitoring van de besteding van de ondersteuning door de PGB-budgethouders

Resultaat van een algemene analyse van de beschikbare gegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ) en een grondige dossierstudie van een aantal dossiers van personen die in de psychiatrie verblijven en een zorgvraag stellen aan het VAPH

Evaluatie van het pilootproject Diensten Inclusieve Ondersteuning

Samenvatting van het rapport van de eerste evaluatie van de diensten ondersteuningsplan (DOP's) na ongeveer één jaar werking

Artikel uit tijdschrift voor welzijnswerk' nr. 333, juli 2013

Presentatie van de opleiding over het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget aan de medewerkers van de diensten ondersteuningsplan (DOP’s), de diensten maatschappelijk werk (DMW’s), de gebruikersorganisaties en de eerstelijnsdiensten die verbonden zijn aan een multidisciplinair team (MDT)