Documenten

375 documenten gevonden

Nota met als doel het begrip 'arbeidsgehandicapten' uit te klaren en de doelgroep in kaart te brengen

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek van de Onderzoeksgroep Welzijn en verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen om de convenantenregeling in kaart te brengen en te evalueren

Rapport van een onderzoek met als doel om het diagnostisch aanbod voor personen met een handicap in Vlaanderen in kaart te brengen en te analyseren

Onderzoek met als doelt te komen tot een raming van het aantal rusthuisbewoners die behoren tot de doelgroep van het VFSIPH. Daarvoor diende de persoon jonger te zijn dan 65 jaar en een handicap met bijhorende zorgzwaarte te hebben.

Onderzoek van de studiecel van het Vlaams Fonds over hoeveel allochtonen door het Vlaams Fonds erkend zijn als persoon met een handicap en hoeveel er gebruik maken van voorzieningen in de zorg.

Study about benefits which are meant to compensate for the loss of income for people who cannot work because of a disability. We call those income-replacement disability pensions.

Paper over arbeid en niet-arbeid bij personen met een handicap met functiebeperkingen in de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH)

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd door Onderzoeksgroep Welzijn en de Verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen

Een onderzoek over personen met een verstandelijke handicap die geïnterneerd zijn

Verslag van het actie‐onderzoek naar ‘Urgentiecodering’ door het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD) in samenwerking met het Testpracticum van de Universiteit Gent, faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen