Documenten

385 documenten gevonden

Paper over arbeid en niet-arbeid bij personen met een handicap met functiebeperkingen in de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH)

Nota met als doel het begrip 'arbeidsgehandicapten' uit te klaren en de doelgroep in kaart te brengen

In 2002 werden alle bezoekers van een dagcentrum en van alle bewoners van een tehuis voor niet-werkenden geregistreerd. Ook werd voor iedere bewoner of bezoeker een summiere registratie van zijn dagbesteding opgenomen. Een analyse van de gegevens die in dat kader werden verzameld.

Onderzoek met als doelt te komen tot een raming van het aantal rusthuisbewoners die behoren tot de doelgroep van het VFSIPH. Daarvoor diende de persoon jonger te zijn dan 65 jaar en een handicap met bijhorende zorgzwaarte te hebben.

Publicatie ter gelegenheid van Ontmoeting SERV-SER, Den Haag

Een opdracht tot onderzoek welke betekenis trajectbegeleiding kan hebben voor mensen met een handicap en op welke wijze dat kan georganiseerd worden in de context van een modulaire en vraaggestuurde organisatie van de zorg in Vlaanderen

Bespreking van de recentste gezondeheidsenquête van 2001 met informatie over mensen met functioneringsproblemen en een vergelijking vand e resultaten met die van 1997

Onderzoek met als doel een betrouwbaar zicht geven op de aard van de loopbanen die typisch voorkomen bij personen met een arbeidshandicap en, bij uitbreiding, andere kansengroepen

Onderzoek met als doel een betrouwbaar zicht geven op de aard van de loopbanen die typisch voorkomen bij personen met een arbeidshandicap en, bij uitbreiding, andere kansengroepen

Voorpublicatie van een hoofdstuk uit het Jaarboek over de Arbeidsmarkt Vlaanderen 2003