Documenten

392 documenten gevonden

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf de Federatie voor Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap (FOVIG) een toelichting over de overgang naar PVF voor personen die nu al ondersteuning van het VAPH krijgen. 

TIjdens de infosessies aan gebruikers gaf de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) een toelichting over de overgang naar persoonsvolgende financiering voor personen die geregistreerd zijn op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ).

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf het VAPH een toelichting over de rol van het VAPH in persoonsvolgende financiering.

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf de Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) een algemene toelichting over persoonsvolgende financiering.

In deze brochure leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.

In deze brochure leest u wat het VAPH precies verstaat onder hulpmiddelen en aanpassingen. U vindt er informatie over hoe u een tegemoetkoming aan het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.

In deze folder leest u wat rechtstreeks toegankelijke hulp is en hoe u er gebruik van kunt maken.

Proefschrift van Erik Samoy tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen

elgische bijdrage aan het project 2000-2001 van de EU-expertengroep inzake tewerkstelling van personen met een handicap (promotor/ EIM-Nederland)