Documenten

375 documenten gevonden

Rapport van een onderzoek met als doel om het diagnostisch aanbod voor personen met een handicap in Vlaanderen in kaart te brengen en te analyseren

Nota met als doel het begrip 'arbeidsgehandicapten' uit te klaren en de doelgroep in kaart te brengen

Onderzoek van de studiecel van het Vlaams Fonds over hoeveel allochtonen door het Vlaams Fonds erkend zijn als persoon met een handicap en hoeveel er gebruik maken van voorzieningen in de zorg.

Rapport van de eerste evaluatie van de diensten ondersteuningsplan (DOP's) na ongeveer één jaar werking

Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van persoonlijke assistenten die via een persoonlijke-assistentiebudget worden tewerkgesteld: in welke mate leiden de aspecten van de job van assistent al dan niet tot een hoog verloop?

Volledig eindrapport over vraagverduidelijking en ondersteuninsplanning in het kader van het PGB-exxperiment

Besluit en aanbevelingen over vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning in het kader van het PGB-experiment

Verslag van het actie‐onderzoek naar ‘Urgentiecodering’ door het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD) in samenwerking met het Testpracticum van de Universiteit Gent, faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Een onderzoek over personen met een verstandelijke handicap die geïnterneerd zijn

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd door Onderzoeksgroep Welzijn en de Verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen