Beslissing en adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 24 april 2018