Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002