Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002

13/12/2002
Documenttype: 
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap