Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1983

13/7/1983
Documenttype: 
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1983 tot wijziging voor de Vlaamse Gemeenschap van het Ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin , van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen