Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 1998