Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999

17.12.1999
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen