Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001