Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004

28/5/2004
Documenttype: 
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap