Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002

29/3/2002
Documenttype: 
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen van de voorzitter en van de leden van de bijzondere bijstandscommissie, bedoeld in artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap