Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013

29/3/2013
Documenttype: 
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond